دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي و يا ورزشي (رتبه اول تا سوم) از معافيت شهريه تا سقف 50% برخوردار مي شوند. 2) پرداخت مبلغ 7500000 ريال به مدت7 نيمسال به داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني با رتبه كمتر از 2000 و داوطلبان گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي با رتبه كمتر از1500 تعلق مي گيرد (با حفظ شرط معدل). 3) كليه دانشجويان دانشكده فني و مهندسي با معدل بالاي 17 و دانشجويان دانشكده علوم انساني و هنر و معماري با معدل بالاي18 از تخفيف شهريه (مطابق مصوبه هيأت رئيسه براي هر ترم) برخوردار مي شوند. 4) براي كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه، خوابگاه خودگردان (با دريافت هزينه) تأمين خواهد شد .5) نشاني: يزد، صفائيه، بلوار شهيدان اشرف، بلوار جوادالائمه(ع). تلفن:4-38281200-035

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
33278 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 36
33279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
33280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 36
33281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 36
33282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 36
33283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 36
33284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید