دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه به ترتيب از تخفيف50و30و20 درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 2) به دانشجويان واجد شرايط وام ، 1) دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه به ترتيب از تخفيف 50 كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. 3) اين موسسه تلاش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه هاي خودگردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بود. 4) اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي باشد . 5) دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 6) به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 7) نشاني : اروميه ، بلوار شهيد باهنر ، روبروي مجتمع فرهنگي شمس. شماره 201 تلفن:33827171-33828351 نمابر:33839350-044

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31914 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
31915 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 54
32246 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
32247 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
32248 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 36
32249 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 36
32250 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 36
32251 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 36
32252 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 36
32253 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 36
32254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 36
32255 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 60
32256 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 60
32257 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
32258 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 60
32259 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید