دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) المپيادي ها و استعدادهاي درخشان از پرداخت شهريه معاف خواهند بود. 2) داوطلبان ممتاز آزمون سراسري در رشت ههاي فني و مهندسي و علوم پايه با رتبه كمتر از 500 و در رشته هاي علوم انساني با رتبه كمتر از 200 كه اين موسسه را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان و رتبه هاي500 تا 1000 در رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايه و رتبه هاي 200 تا 500 در رشته هاي علوم انساني از50% تخفيف شهريه ثابت در طول دوره تحصيل بهره مند مي شوند. 3) دانشجويان برتر مسابقات قرآني و حافظان كل قرآن طبق آيين نامه داخلي موسسه از تخفيف شهريه ثابت استفاده خواهند كرد. 4) فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان با ارائه تأييديه از بنياد شهيد، مطابق آيين نامه مربوطه از تحصيل رايگان بهره مند خواهند شد. 5) دانشجويان رتبه اول و دوم در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل بالاي 17 از تخفيف 10 الي 20 درصد ش هريه ثابت در نيمسال بعد برخوردار خواهند شد. 6) موسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره لازم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت مي نمايد. 7) اطلاعات بيشتر در پايگاه اينترنتي موسسه. 8) نشاني: تهران، نيايش غرب، شهران، بلوار كوهسار، خيابان مدرسه. تلفن:50-44320647-021

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30207 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق با آزمون زن 60
30208 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی با آزمون زن 60
32440 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری با آزمون زن 36
32441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 36
32442 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 36
32443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن 36
31944 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 54
31945 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی صرفا سوابق زن 54

نظر خود را بنویسید