دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی آمل و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي 1 تا 3 هر رشته) براساس ضوابط و مصوبات هيأت امناء موسسه در هر نيمسال تخفيف شهريه ارائه خواهد شد. 2) دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حائز كسب مقام هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند، از تخفيف شهريه طبق قوانين موسسه برخوردار خواهند شد. 3) دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در موسسه در زمينه تهيه خوابگاه همكاري لازم را بعمل خواهد آورد. 4) نشاني: آمل، بلوار طالب آملي، خيابان فياض بخش، پلاك20 تلفن 4-44152691 نمابر: 44229764-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 54
33068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
33069 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
33070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 36
33071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 36
33072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید