دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) در پايان هر سال تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب 20 و 15 و 10 درصد شهريه ثابت بعنوان تخفيف شهريه براي ترم بعد منظور خواهد شد . 2 تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقالات دانشجويي، برندگان المپيادهاي علمي، ورزشي، فرهنگي، حضور دو دانشجو از يك خانواده، برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، دانشجوياني كه براي مقاطع بالاتر در همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند بر مبناي آيين نامه تشويق و تخفيف دانشجويان اعمال خواهد شد. 3) تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و بصورت خودگردان صورت مي گيرد. 4) دانشجويان در طول تحصيل م ي توانند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، مركز جوار دانشگاهي، كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايند. 5) بر اساس تفاهم نامه اين موسسه با يكي از مؤسسات مالي، پرداخت شهريه كل دوره تحصيلي دانشجويان متقاضي، از سوي مؤسسه مزبور در قالب وام قرض الحسنه چهار ساله با كارمزد4% امكان پذير مي باشد. 6) نشاني: ايلام، رزمندگان، ميدان دانش، انتهاي خيابان مهديه. تلفن: 4-32201401 نمابر:32201400-084

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 54
32398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
32399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 36
32401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 36
32402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 60
32403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
32404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 60
32405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید