دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) مؤسسه خوابگاه دانشجويان را تأمين خواهد كرد. 2) دانشجويان جديدالورود مي توانند به مدت دو نيمسال از خوابگاه به صورت رايگان استفاده نمايند. 3) نفرات اول تا سوم هر رشته از تخفيف ويژ هاي در شهريه برخوردار خواهند شد. 4) نشاني: استان فارس، شهرستان مهر، بلوار پارسيان.تلفن:1-6523200-6524198 نمابر:6524066-0782

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32708 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 48
32709 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
32710 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید