دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجوياني كه بدون سهميه، رتبه1 تا 500 را در آزمون سراسري كسب نمايند، در صورت انتخاب رشته هاي اين موسسه از پرداخت كل شهريه تحصيلي معاف م يباشند . 2دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه، به خوابگا ههاي خودگردان داراي مجوز كه موسسه بر فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان نظارت مي نمايد، معرفي مي شوند. 3) به نفرات اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال كه معدل بالاي18 را كسب نمايند به ترتيب 20و15و10 درصد تخفيف شهريه اعطاء م يگردد. 4) به فرزندان شهداء و ايثارگران تخفيف شهريه اعطاء مي گردد. 5) به اعضاي فعال بسيج كه رتبه اول تا سوم در هر نيمسال (معدل بالاي 18 ) را كسب نمايند، دو برابر دانشجويان عادي تخفيف اعطاء مي گردد. 6) به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه هاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت هاي علمي كشور و المپيادهاي كشوري و بين المللي و ساير فعاليت هاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي گردد. 7) نشاني: قزوين كيلومتر 5 جاده قزوين تهران، بعد از پل پلي وينا. تلفن:1-3329245 نمابر:33292540-028

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32763 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید