دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيأت موسس تخفيف ويژه اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد. 2) دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات بصورت خودگردان معرفي خواهند شد. 3) دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 4) به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه م يگردد. 5) نشاني: مازندران، چالوس خيابان هفده شهريور، كوچه فلسطين. تلفن:52217626 نمابر:52217785-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
33097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
33098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 36
33099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید