دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي گيرد : الف ) خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران . ب) دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي و ورزشي. ج) تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در اين موسسه. د) دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه. 2) در صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع، به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهد گرفت. 3) دانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگا ههاي دانشجويي به خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد. 4) نشاني مشهد، قاسم آباد، بلوار شريعتي، خيابان شريعتي2/60 شماره 11 تلفن:7-35227215 نمابر:35227223-051

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32513 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون زن و مرد 36
31962 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 54
32514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 36
32516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 36
32517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 36
32518 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 60
32519 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 60
32520 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
32521 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید