دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان ممتاز هر رشته و همچنين دانشجويان واجد شرايط تخفيف، در هر سال تحصيلي از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند بود. 2) به دانشجويان شاغل به تحصيل واجد شرايط، وام شهريه پرداخت خواهد شد. 3) براي دانشجويان خوابگاه خودگردان واگذار مي شود. 4) براي دانشجويان در يك نوبت در شبانه روز غذاي گرم مهيا خواهد شد .5) براي دانشجويان شاغل تا حد امكان در برنامه ريزي درسي هفتگي تسهيلاتي ايجاد م يشود. 6) نشاني: گرگان، شهرك ويلاشهر، بين ويلاي 16 و 18 بلوار نيايش شرقي.تلفن:97-3217195-017

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32047 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 54
32925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
32926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
32927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 36
32929 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 36
32930 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 36
32931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 60
32932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 60
32933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
32934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 60
32935 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید