دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين مؤسسه امكان ارائه خوابگاه خودگردان براي خواهران را دارد. 2) دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات مؤسسه واجد تخفيف شهريه مي ب ا شند . 3) نشاني : تنكابن، خيابان شهيد ناصر پورتقي، كوچه شهيد حميد شيرافكن، پلاك 318 .تلفن:3-4235561-0192

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
33132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 60
33133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 60
33134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 60
33135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
33136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید