دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان در زمان تحصيل (تحت پوشش كميته امداد، ممتاز، مخترع و ورزشكاراني كه مقام كشوري و يا آسيايي داشته باشند، 10 درصد و ورزشكار اني كه مقام جهاني داشته باشند،30% تخفيف شهريه اختصاص داده مي شود. 2) نشاني: كرمانشاه، خيابان شريعتي، روبروي بانك ملي. تلفن:37218030-37218063-083

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32908 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 36
49011 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی علوم قضایی صرفا سوابق زن و مرد 100

نظر خود را بنویسید