دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر م يباشد. 2) به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيب 30و20و10 درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده مي شود. 3) دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابت هاي علمي، فرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشور حائز رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابط مصوبه هيأت موسس از تخفيف بهره مند خواهند شد. 4) فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد انقلاب اسلامي از تسهيلات ويژه بهره مند خواهند تلفن:43227222 و 8-43273801-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
33148 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
33149 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
33150 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 36
33151 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 60
33152 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
33153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید