دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف 20 درصد شهريه ثابت در 4 نيمسال تحصيلي برخوردار خواهند بود. 2) دانشجويان مي توانند شهريه متغير خود را به صورت اقساط پرداخت نمايند. 3) دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيلات خوابگاه خودگردان و تخفيف شهريه جهت نمرات اول تا سوم هر ورودي، در هر سال تحصيلي برخوردار خواهند بود. 4) نشاني ساختمان شماره 1: مشهد، بلوار وكيل آباد، وكيل آباد 8 پلاك1/8 تلفن: 38818470-051 5) نشاني ساختمان شماره 2: مشهد، كيلومتر 2 بلوار شانديز، خيابان مدرس 11 ، روبروي موج هاي خروشان، جنب مجمتع بزرگ خانه مدرن پاسارگاد و مسجد. تلفن:35593792-051 (سرويس اياب و ذهاب از بلوار وكيل آباد تا ساختمان شماره 2 رايگان است)

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30216 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 60
32564 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 36
31974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54
32565 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
32566 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36
32567 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 36
32568 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 36
32569 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
32570 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی کاردانی گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید