دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) رعايت شئونات اسلامي و انقلابي در طول تحصيل براي كليه دانشجويان الزامي است. 2) اعطاي تخفيف به خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان (همسر و فرزندان ) با ارائه مدارك معتبر و تخفيف به دانشجويان ممتاز و نمونه هر رشته. 3) ارائه سرويس اياب و ذهاب از تهران، كرج، قزوين، زنجان و بالعكس با اخذ هزينه از دانشجو. 4) يك وعده غذاي گرم (نهار) به دانشجويان ارائه مي شود. 5) امكان استفاده دانشجويان به عنوان كار دانشجويي. 6) موسسه داراي خوابگاه خواهران بوده و از خوابگاه برادارن برخوردار نيست ، ولي مشاوره لازم را در خصوص معرفي آنان به خوابگاه هاي خصوصي داراي مجوز بعمل مي آورد و بر فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان نظارت دارد. 7) در صورت تحقق وام دانشجويي توسط صندوق رفاه به دانشجويان وام پرداخت خواهد شد. 8) موسسه با انتقال دائم يا موقت موافقت نمي نمايد. 9) نشاني: كيلومتر يك اتوبان ابهر قزوين، ضلع شمالي اتوبان. تلفن: 8-58542325-024

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31983 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 54
32613 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
32614 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 36
32615 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
32616 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید