دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) براساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم، تخفيف شهريه داده م يشود. 2) اين موسسه برحسب نياز دانشجويان ، جهت تامين خوابگاه، از طريق خوابگاه هاي خودگردان و تحت تلفن:نظارت موسسه اقدام مي نمايد. 3) نشاني: اصفهان، سپاهان شهر، انتهاي بلوار غدير، بلوار پاسداران جنوبي. 2-36530241 و36530080-031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 36
32361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
32362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 36
32363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید