دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) معافيت از شهريه ثابت كل دوره براي دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي آباداني روستاها كه داراي بالاترين رتبه كشوري در هر گروه آزمايشي از 1) معافيت از شهريه ثابت كل دوره براي دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي آباداني روستاها كه داراي بالاترين رتبه كشوري در هر گروه آزمايشي از آزمون سراسري مي باشند. 2) براي دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم) در پايان هر نيمسال طبق ضوابط دانشگاه در شهريه تخفيف داده مي شود. 3) دانشجويان مي توانند از دو وعده غذاي گرم دانشجويي استفاده كنند. 4) امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان. 5) دانشجويان مي توانند از خوابگا ههاي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه موسسه بر عملكرد آنها نظارت قانوني دارد استفاده نمايند. 6) نشاني: همدان، ميدان دانشگاه، چهارراه عارف.تلفن:38230410-38232090-081

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
33260 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
33261 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید