دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) براي دانشجويان ممتاز هر ترم تخفيف ويژه در شهريه درنظر گرفته مي شود. 2) كتابخانه تخصصي، مركز اينترنت، واحد مشاوره و بوفه فراهم م يباشد. 3) نشاني: بوشهر، خيابان ليان، روبري فرش مشهد، كوچه ليان هشت، طبقه دوم. تلفن:33336014-077

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید