دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 2) سلف (ناهارخوري) موجود مي باشد. 3) تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايان هاي مورد نياز و اينترنت بي سيم در موسسه داير است. 4) جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در نظر گرفته شده است. 5) موسسه پيگيري هاي لازم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را بعمل خواهد آورد . 6) موسسه هماهنگي لازم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان را انجام خواهد داد. 7) نشاني: اصفهان، بهارستان، خيابان وليعصر(عج)، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پلاك 1001  دريافت كمك هزينه تحصيلي  (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را بعمل خواهد آورد . 6) موسسه هماهنگي لازم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان را انجام خواهد داد. 7) نشاني: اصفهان، بهارستان، خيابان وليعصر(عج)، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پلاك 1001  تلفن:8-36826055-031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید