دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32733 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین قزوین حسابداری با آزمون زن و مرد 36
32734 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 36
32735 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 36
32006 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32736 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین قزوین روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
32737 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید