دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

الف) شرايط عمومي: 1) در رشته مددكاري اجتماعي برخورداري داوطلب از سلامت در بينايي و شنوايي از ضروريات لازم در پذيرش دانشجو در دوره هاي روزانه و نوبت دوم خواهد بود. 4) براي اطلاع از شهريه نوبت دوم (شبانه) و كسب اطلاعات بيشتر از ساير شرايط و ضوابط دانشگاه، به وب سايت دانشگاه مراجعه نمايند. ب) شرايط و ضوابط واگذاري خوابگاه به دانشجويان ورودي مقطع كارشناسي: 1) دانشجويان دوره روزانه با رتبه هاي زير هزار. 2) دانشجويان دوره روزانه دارنده مقام هاي كشوري در يكي از مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي. 3) ساير دانشجويان دوره روزانه (با اولويت دانشجويان دختر) در صورت وجود ظرفيت مي توانند بر اساس رتبه قبولي آزمون سراسري، از خوابگاه هاي دانشگاه استفاده نمايند و در صورت وجود ظرفيت، در صورت امكان، مي توانند در خوابگا ههاي خودگردان زير نظر دانشگاه، اسكان يابند. 4 دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره شبانه (نوبت دوم) بوده و در صورت داشتن ظرفيت مازاد در خوابگاه هاي خودگردان، بخشي از اين ظرفيت به دانشجويان شبانه اختصاص خواهد يافت. 5) دانشگاه علامه طباطبايي فاقد خوابگاه متاهلي است. ج) شرايط و ضوابط موسسه آموزش عالي بيمه اكو: 1) آموزش در موسسه آموزش عالي بيمه اكو به زبان انگليسي م يباشد. 2) پذيرش در رشته مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو با شرايط خاص و با آزمون و مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام ساير مراحل گزينش و همچنين زمان و مكان مصاحبه، از طريق سايت سازمان سنجش متعاقبا اعلام خواهد شد)، به صورت نيمه متمركز خواهد بود. د) نشاني: تهران، سازمان مركزي، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت. كدپستي :1489654811 تلفن:19-44737510-021

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14599 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی با آزمون زن و مرد 18
14600 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات آلمانی با آزمون زن و مرد 15
14601 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی با آزمون زن و مرد 25
14602 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14603 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی با آزمون زن و مرد 20
14604 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14605 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه با آزمون زن و مرد 18
14606 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی با آزمون زن و مرد 12
14607 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات آلمانی با آزمون زن و مرد 12
14608 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی با آزمون زن و مرد 25
14609 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14610 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی با آزمون زن و مرد 20
14611 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14612 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه با آزمون زن و مرد 12

نظر خود را بنویسید