دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اعتقاد و پايبندي به اسلام و التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2) رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسلامي به ويژه حجاب اسلامي (ترجيحا چادر براي خواهران) و رعايت كامل اصول عفاف در محيط هاي مرتبط با دانشگاه براي دختران و پسران. 3) رعايت مفاد مندرج در اين دفترچه براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبت نام تعهد مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديد. 4) داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها 19 و يا بيشتر باشد (معدل اعلام شده داوطلب به سازمان سنجش) و رشته هاي تحصيل اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخت شهريه ثابت اولين نيمسال معاف خواهند بود. 5) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال (شامل دو نيمسال تحصيلي) به ترتيب از 100 و75 و50 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. 6) دانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد. 7) دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيو هنامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 8) دانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان نشاني سازمان مركزي: مشهد، خيابان دانشگاه، خيابان اسرار. تلفن:38041-051 12 نشاني پرديس رضوان (خواهران): مشهد، ميدان فلسطين.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30530 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق مرد 40
30531 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 50 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
30532 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 40 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان

نظر خود را بنویسید