دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه مجتمع آموزش عالی بم و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هي چگونه تعهدي براي تامبن آن ندارد. اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسب پيش بيني شده و تحويل داده خواهد شد. 2) نشاني: بم، بزرگراه خليج فارس. تلفن:44215868-034

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14679 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14680 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20

نظر خود را بنویسید