دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان با رتبه كمتر از 500 علاوه بر معاف بودن از پرداخت شهريه مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي دريافت خواهند نمود . 2) ارائه دهنده دوره هاي خاص جهت توانمند سازي دانشجويان پس از فارغ التحصيلي براي ورود به بازار كار. 3) تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول الي سوم هر رشته و همچنين به دارندگان عناوين استاني و كشوري در زمينه هاي مختلف هنري، علمي، فرهنگي و ورزشي. 4) امكانات خوابگاه براي خواهران دانشجو فراهم م يباشد. 5) شيراز، خيابان همت جنوبي، ابتداي كوچه 12 تلفن: 3621041-36106-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30557 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30558 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30559 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
30560 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30561 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید