دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود. 2) حتي الامكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان مي توانند واحدهاي خود را طي سه روز حضور در موسسه يا پايان هفته اخذ نمايند. 3) موسسه متقاضيان را به خوابگا ههاي خودگردان معرفي مي نمايد. 4) نشاني: واحد برادران: قم، پرديسان، بعد از دانشگاه آزاد اسلامي،سمت چپ، بلوار شهروند، سمت راست، كوچه اول تلفن:32810008-025 5) نشاني واحد خواهران: قم، خيابان شهيد فاطمي (دورشهر)، ميدان رسالت تلفن:37730080-025

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30568 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق مرد 40 محل تحصیل واحد برادران
30569 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن 40 محل تحصیل واحد خواهران

نظر خود را بنویسید