دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان همدان و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14021 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 35
14022 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون زن و مرد 45
14023 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی با آزمون زن و مرد 35
30425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان ارتباط تصویری صرفا سوابق زن و مرد 60
30427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی علمی - کاربردی هنر سفالگری صرفا سوابق زن و مرد 100
40483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50
40485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان هنرهای صناعی صرفا سوابق زن و مرد 80

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18214 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
18215 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون زن 1 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
18218 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
18219 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی با آزمون مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه

نظر خود را بنویسید