دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان سمنان و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14555 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14572 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 45
14597 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14556 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14573 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 25
14598 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
40737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50

نظر خود را بنویسید