دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان گلستان و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14632 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14633 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 35
14636 روزانه دانشگاه گنبد گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 30
14637 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان روسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14638 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14634 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14635 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
30578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 60
30579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 100
40804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50

نظر خود را بنویسید