دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان همدان و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14528 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 40
14529 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 40
14657 روزانه دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 70
14658 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
40847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50
40851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 50

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18233 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه

نظر خود را بنویسید