دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه نوبت دوم و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14513 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان چینی با آزمون زن و مرد 5
14514 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14515 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 5
14516 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان آلمانی با آزمون زن و مرد 5
14517 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14522 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان روسی با آزمون زن 8
14523 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن 8
14525 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14502 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14532 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14533 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14538 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 20
14539 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 18
14677 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن 35
14550 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 12
14552 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه صرفا سوابق زن و مرد 10
14556 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14558 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14560 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14563 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14564 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14568 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14569 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14571 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14573 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 25
14577 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14578 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14579 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14581 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 5
14584 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14585 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14598 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14606 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان روسی با آزمون زن و مرد 12
14607 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات آلمانی با آزمون زن و مرد 12
14608 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات اسپانیایی با آزمون زن و مرد 25
14609 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14610 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات ترکی استانبولی با آزمون زن و مرد 20
14611 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 18
14612 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان فرانسه با آزمون زن و مرد 12
14617 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان روسی با آزمون زن و مرد 15
14618 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14619 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 10
14620 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان فرانسه با آزمون زن و مرد 10
14624 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 9
14625 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 9
14627 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن 9 محل تحصیل پردیس خواهران
14634 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14635 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14640 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
14643 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14648 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14649 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14651 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان روسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14653 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مترجمی زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 15
14656 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14658 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14661 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10
14662 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14671 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 7
14665 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14666 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14669 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 15
14673 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آموزش زبان انگلیسی با آزمون زن و مرد 10
14675 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 40
14680 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مترجمی زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 20
14683 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 30
14684 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید