آخرین رتبه های قبولی رشته اقتصاد 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته اقتصاد کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته اقتصاد 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته اقتصاد کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته اقتصاد به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته اقتصاد، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته اقتصاد کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی اقتصاد کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی اقتصاد کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی اقتصاد 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی اقتصاد 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی اقتصاد 97 در سهمیه منطقه سه

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی اقتصاد 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی اقتصاد منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 784
رتبه قبولی اقتصاد منطقه یک دانشگاه تبريز 3274
رتبه قبولی اقتصاد منطقه یک دانشگاه قم 5690
رتبه قبولی اقتصاد منطقه یک دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز 11129
رتبه قبولی اقتصاد منطقه یک دانشگاه صنعتي شاهرود 7211

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته اقتصاد و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی اقتصاد 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه تهران 566
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1348
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه خوارزمي تهران 2962
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 8154
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه قم 9143
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 9434
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه بجنورد 10746
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 12340
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 13323
رتبه قبولی اقتصاد منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 14773

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی اقتصاد 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی اقتصاد منطقه سه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 5192
رتبه قبولی اقتصاد منطقه سه دانشگاه بجنورد 17177
رتبه قبولی اقتصاد منطقه سه دانشگاه شهيد چمران اهواز 14405
رتبه قبولی اقتصاد منطقه سه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 15291
رتبه قبولی اقتصاد منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 18094

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید