آخرین رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته جامعه شناسی، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی جامعه شناسی کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی جامعه شناسی کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی جامعه شناسی 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی جامعه شناسی 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی جامعه شناسی 97 در سهمیه منطقه سه

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی جامعه شناسی 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه یک دانشگاه اصفهان 3540
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه یک دانشگاه تبريز 4391
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه یک دانشگاه تبريز 7277

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته جامعه شناسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی جامعه شناسی 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2871
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 7347
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه دو دانشگاه يزد 9358
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 9366
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه دو دانشگاه بيرجند 11459
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 10530
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 10330

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی جامعه شناسی 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 5020
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه اصفهان 7008
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه شيراز 4823
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه تبريز 12939
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه فردوسي - مشهد 7270
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه شهيد چمران اهواز 11700
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 18370
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 16890
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه ياسوج 20093
رتبه قبولی جامعه شناسی منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 24561

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید