آخرین رتبه های قبولی رشته جغرافیا 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته جغرافیا کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته جغرافیا 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته جغرافیا کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته جغرافیا به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته جغرافیا، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته جغرافیا کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی جغرافیا کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی جغرافیا کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه سه

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه اصفهان 3602
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه تبريز 10684

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته جغرافیا و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه فردوسي - مشهد 6215
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 12633
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 12248
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 15431
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه مراغه 16963
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه زنجان 23745
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه ميبد 20188
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 22461
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 18673
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه بزگمهر قاينات 29117

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه فردوسي - مشهد 10027
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 14093
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه تبريز 17385
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 16890
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه مراغه 17821
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه بيرجند 23483
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 21493
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه زنجان 20810
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 26447
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه ياسوج 23931
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 24580
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 30439
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه جيرفت 30243
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه زابل 29523
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 34648

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید