آخرین رتبه های قبولی رشته حسابداری 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته حسابداری کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته حسابداری 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته حسابداری کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته حسابداری به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته حسابداری، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته حسابداری کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی حسابداری کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی حسابداری کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی حسابداری 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی حسابداری 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی حسابداری 97 در سهمیه منطقه سه

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی حسابداری 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی حسابداری منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 390
رتبه قبولی حسابداری منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 1396
رتبه قبولی حسابداری منطقه یک دانشگاه خوارزمي تهران 1195
رتبه قبولی حسابداری منطقه یک دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1005
رتبه قبولی حسابداری منطقه یک دانشگاه اصفهان 2170
رتبه قبولی حسابداری منطقه یک دانشگاه شيراز 2861
رتبه قبولی حسابداری منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد 5014
رتبه قبولی حسابداری منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج 8399
رتبه قبولی حسابداری منطقه یک دانشگاه پيام نور تهران - واحد فيروزكوه 22546

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته حسابداری و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی حسابداری 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه تهران 281
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه خوارزمي تهران 990
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه اصفهان 2310
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 3991
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 3547
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه شيراز 3023
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه قم 5646
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4621
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه يزد 4913
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 5517
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه سمنان 6516
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه بجنورد 6410
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 8257
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 6775
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 7306
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 8891
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 7971
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 10385
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 8651
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 7601
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 9212
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه بزگمهر قاينات 8700
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 12467
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 14386
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه بزگمهر قاينات 14710
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان 17646
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 15460
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري 21034
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2») 19424
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 28956
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 24372
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه 25917
رتبه قبولی حسابداری منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 25744

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی حسابداری 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی حسابداری منطقه سه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 10915
رتبه قبولی حسابداری منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 11446
رتبه قبولی حسابداری منطقه سه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 8925
رتبه قبولی حسابداری منطقه سه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 9361
رتبه قبولی حسابداری منطقه سه دانشگاه بزگمهر قاينات 12057
رتبه قبولی حسابداری منطقه سه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 16008
رتبه قبولی حسابداری منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 18293
رتبه قبولی حسابداری منطقه سه مجتمع آموزش عالي سراوان 24458
رتبه قبولی حسابداری منطقه سه مجتمع آموزش عالي سراوان 44982

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید