آخرین رتبه های قبولی رشته حقوق 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته حقوق کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته حقوق 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته حقوق کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته حقوق به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته حقوق، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته حقوق کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی حقوق کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی حقوق کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

 

آخرین رتبه های قبولی حقوق 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی حقوق 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی حقوق 97 در سهمیه منطقه سه

آخرین رتبه های قبولی حقوق 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی حقوق 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 791
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه تهران 33
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 134
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 352
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه شاهد - تهران 448
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه اصفهان 524
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه تبريز 845
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه شيراز 842
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 603
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه يزد 1651
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه قم 1787
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 898
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه شهرکرد 2114
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه تبريز 974
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2037
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2320
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه بيرجند 2013
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه بجنورد 2404
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه شهيد چمران اهواز 3099
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب 2849
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه مراغه 3883
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 2537
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز 4697
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان 5607
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند 7303
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 6786
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد 8037
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد 5761
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان 9967
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس 11147
رتبه قبولی حقوق منطقه یک دانشگاه شيراز 23097

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته حقوق و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی حقوق 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه تهران 60
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 140
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 216
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه الزهرا(س) - تهران 236
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه فردوسي - مشهد 296
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 568
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه اصفهان 566
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 736
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه تبريز 461
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 890
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه شيراز 760
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه اصفهان 792
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه يزد 1397
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1942
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه قم 1085
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 1840
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 5373
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه زنجان 2264
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه كاشان 1743
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 1932
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 2732
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه سمنان 2735
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه بيرجند 2812
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه بجنورد 3277
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3314
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 4879
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه دامغان 2959
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4730
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 4001
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه مراغه 3957
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه اراک 4279
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه ملاير 6678
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 6198
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 5959
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه سمنان 5811
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 6533
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان 10147
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 14103
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه ملاير 8372
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 7941
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار 10848
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 10304
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 12807
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه دامغان 14197
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري 14109
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 16505
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد 13838
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل 16554
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز بابل 12310
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان 15726
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه 20168
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا 20913
رتبه قبولی حقوق منطقه دو دانشگاه شيراز 39385

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی حقوق 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه تهران 19
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 90
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه فردوسي - مشهد 366
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 223
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه مازندران - بابلسر 821
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه تبريز 402
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 324
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه شيراز 933
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 877
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه قم 1205
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 1435
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2658
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه شهرکرد 1020
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه گلستان - گرگان 1783
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه سمنان 2220
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2825
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه رازي کرمانشاه 3233
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه دامغان 4753
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4475
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 3560
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه مراغه 5103
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 17085
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه ملاير 4736
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 11200
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3790
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه سمنان 10521
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه زابل 7668
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 29786
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 14965
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 11843
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز 22017
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 16855
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان 25121
رتبه قبولی حقوق منطقه سه دانشگاه شيراز 51877

 

آخرین رتبه های قبولی حقوق 97 سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی حقوق سهمیه 5 درصد دانشگاه شاهد - تهران 366
رتبه قبولی حقوق سهمیه 5 درصد دانشگاه يزد 963
رتبه قبولی حقوق سهمیه 5 درصد دانشگاه بوعلي سينا - همدان 448
رتبه قبولی حقوق سهمیه 5 درصد دانشگاه سمنان 740

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید