آخرین رتبه های قبولی رشته روانشناسی 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته روانشناسی کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته روانشناسی 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته روانشناسی کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته روانشناسی به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته روانشناسی، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته روانشناسی کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی روانشناسی کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی روانشناسی کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 97 در سهمیه منطقه سه

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 91
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شيراز 619
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه اصفهان 658
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه الزهرا(س) - تهران 330
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 581
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 875
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه تبريز 1636
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد 2211
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 3418
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد 5390
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد 8552
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 5024
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز 9979
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد 10147
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 14426
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد 9622
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران) 13911
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 18616
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد 20166
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان 21597

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته روانشناسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه تهران 6
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 59
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه اصفهان 310
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 359
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه يزد 1454
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 1020
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2362
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 1822
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه بيرجند 3570
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه زنجان 3747
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 3831
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه اراک 4437
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 5636
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه گنبد 4872
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 5793
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 5326
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 6352
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه زنجان 7964
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 11712
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه ملاير 8968
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان 12122
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج 14785
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 17967
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2») 17926
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 19325
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پيام نور زنجان - مرکز زنجان 19906
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر 22735
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه 24638
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 27905
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز سيرجان 23058
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 55141
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت 35945
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان - ساري 33471
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت 44427
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت 39108

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه شيراز 349
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2992
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد 12653
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه ياسوج 3133
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4612
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 4423
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4996
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه ملاير 6767
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز 10640
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 10611
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 14002
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 22527
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا 34257
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان 40294

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید