آخرین رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه سه

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 2159
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2011
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه شيراز 3452
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه تبريز 5875
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه یک دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 8081

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه تهران 701
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1394
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه اصفهان 4316
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4525
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه يزد 6739
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 6310
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 9639
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه قم 15292
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه شهرکرد 10429
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 9576
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 10963
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه اراک 11383
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 14723
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 17069
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 12987
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 19267
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه دو دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 24095

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه تهران 2510
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه يزد 13926
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه مازندران - بابلسر 10149
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه بيرجند 11977
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 10964
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 11090
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 17681
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 21719
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه جهرم 15413
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 21916
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 18888
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه جيرفت 26156
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه زابل 27747
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشگاه جيرفت 34900
رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی منطقه سه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 35437

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید