آخرین رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته علوم تربیتی، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی علوم تربیتی کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 97 در سهمیه منطقه سه

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه تبريز 3730
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4190
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه شيراز 2159

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته علوم تربیتی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه كاشان 3177
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 3893
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3660
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4188
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه بيرجند 5093
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4886
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه يزد 5484
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه اصفهان 5472
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 6385
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه شيراز 6198
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 7001
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه قم 5623
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6826
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه اراک 6877
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 8620
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 7924
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 9019
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 8571
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه ملاير 10132
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 10205
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه ملاير 12248
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 11143

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه فردوسي - مشهد 1143
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه تهران 1419
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2700
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه كاشان 5776
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه اصفهان 6506
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه تبريز 7097
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3931
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 6019
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه بيرجند 4749
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5409
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه يزد 7519
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 6322
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه شيراز 7785
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه قم 10700
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه بجنورد 6450
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 8033
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 8876
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه شهيد چمران اهواز 9718
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه اروميه 9709
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه ملاير 10094
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 11797
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 18658
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 19508
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 34931

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید