آخرین رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته علوم سیاسی، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی علوم سیاسی کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی علوم سیاسی کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی علوم سیاسی 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی علوم سیاسی 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی علوم سیاسی 97 در سهمیه منطقه سه

آخرین رتبه های قبولی علوم سیاسی 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی علوم سیاسی 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه یک دانشگاه تهران 598

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته علوم سیاسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی علوم سیاسی 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه تهران 1237
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1208
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4327
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 7924
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 9576
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 9747
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 10020
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 9381
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 9309
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 13849
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 19201

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی علوم سیاسی 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه سه دانشگاه فردوسي - مشهد 7581
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه سه دانشگاه يزد 14045
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه سه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 13760
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه سه دانشگاه اردکان 16570
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد 18440
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه سه دانشگاه رازي کرمانشاه 19508
رتبه قبولی علوم سیاسی منطقه سه دانشگاه بجنورد 20810

 

آخرین رتبه های قبولی علوم سیاسی 97 سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم سیاسی سهمیه 5 درصد دانشگاه مازندران - بابلسر 2108

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید