آخرین رتبه های قبولی رشته مدیریت 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته مدیریت کنکور سراسری 97 به داوطلبان کمک می کند که تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی رشته مدیریت 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته مدیریت کنکور سراسری 97 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته مدیریت به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته حسابداری، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته مدیریت کنکور سراسری 97، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی مدیریت کنکور سراسری 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 انجام می دهد.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی مدیریت کنکور انسانی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی مدیریت 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی مدیریت 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی مدیریت 97 در سهمیه منطقه سه

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی مدیریت 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مدیریت منطقه یک دانشگاه اصفهان 313
رتبه قبولی مدیریت منطقه یک دانشگاه شيراز 1817
رتبه قبولی مدیریت منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد 7166
رتبه قبولی مدیریت منطقه یک دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب 7818
رتبه قبولی مدیریت منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 13950
رتبه قبولی مدیریت منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 16689
رتبه قبولی مدیریت منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 21788

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مدیریت و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی

 

آخرین رتبه های قبولی مدیریت 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 319
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه خوارزمي تهران 1099
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه اصفهان 2070
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه يزد 1537
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 1501
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه شيراز 4196
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه يزد 5673
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه يزد 6054
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 6789
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 6960
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه سمنان 6508
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 8484
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه بجنورد 8554
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه سمنان 8229
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه اراک 8600
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 8924
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه سمنان 10773
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 9962
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 13828
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 12229
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه سمنان 14136
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 15670
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه سمنان 14826
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب 19780
رتبه قبولی مدیریت منطقه دو دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2») 25304

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی مدیریت 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مدیریت منطقه سه دانشگاه فردوسي - مشهد 2255
رتبه قبولی مدیریت منطقه سه دانشگاه اصفهان 5436
رتبه قبولی مدیریت منطقه سه دانشگاه اصفهان 7984
رتبه قبولی مدیریت منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 7045
رتبه قبولی مدیریت منطقه سه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 10132
رتبه قبولی مدیریت منطقه سه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 15897
رتبه قبولی مدیریت منطقه سه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 16514
رتبه قبولی مدیریت منطقه سه مجتمع آموزش عالي گناباد 20587
رتبه قبولی مدیریت منطقه سه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 22609

 

 نرم افزار انتخاب رشته انسانی 

نظر خود را بنویسید