رتبه های قبولی داروسازی 97

رتبه های قبولی داروسازی برای انتخاب رشته تجربی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی داروسازی سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته داروسازی داشته باشید.

رتبه های قبولی داروسازی 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی داروسازی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های پرستاری و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی داروسازی کنکور تجربی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی داروسازی 97چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته داروسازی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی داروسازی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های داروسازی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی داروسازی 97، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی داروسازی کنکور تجربی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی داروسازی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه منطقه یک 

رتبه های قبولی داروسازی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
911 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
994 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران
1404 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تبريز
1425 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي همدان
1462 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اروميه
1467 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
1478 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مشهد
1514 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شيراز
1610 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي يزد
1679 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
1684 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تبريز
1711 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
1811 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
1826 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي زنجان
1844 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان
1877 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
2030 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان
2105 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان
2282 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان
2293 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان
2323 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
2393 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان
2448 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)
2481 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان
2562 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان
2617 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته دارو سازی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی داروسازی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1822 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران
1962 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
2212 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تبريز
2253 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
2382 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
2396 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
2461 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
2465 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اروميه
2514 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شيراز
2534 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مشهد
2607 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد
2733 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
2790 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
2814 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زنجان
2842 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
2899 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمان
2902 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
3217 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان
3440 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
3654 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان
3876 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
3952 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)
3975 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان
4002 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان
4002 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
4361 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان
4375 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان
4406 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان
4439 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
4459 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان
4604 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان

 

کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی داروسازی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
371 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تهران
1112 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
1464 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان
1510 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
1513 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
1612 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
2196 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان
2287 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان
2315 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان
2416 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان
2444 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
2558 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)
2734 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
2905 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

 

 

برای تخمین شانس  قبولی داروسازی با توجه به رتبه خود در سهمیه  5 درصد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی 3گام استفاده کنید. 

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه 5درصد ایثارگران

رتبه های قبولی داروسازی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
461 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
716 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي كرمان
811 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي يزد
1287 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی داروسازی 97

حالا که رتبه های قبولی داروسازی سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی داروسازی انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال 96 و 97 با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی داروسازی افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی داروسازی و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی داروسازی و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

عجله نکنید! برای قبولی داروسازی هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی داروسازی در دانشگاه بهتر را از دست ندهید

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

نظر خود را بنویسید