رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97

رتبه های قبولی مهندسی شیمی برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی شیمی سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی شیمی داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی شیمی کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، شیمی، شیمی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی شیمی کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی شیمی چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته شیمی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی شیمی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی شیمی در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی شیمی کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97 در سهمیه 5 درصدی 

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 791
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه تهران 1157
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1517
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 3840
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه اصفهان 4920
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه شيراز 5032
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 4643
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه تبريز 6175
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه يزد 9424
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 6275
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 10677
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه كاشان 8826
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه تبريز 9318
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه كاشان 12106
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 16803
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 15316
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه یک دانشگاه مراغه 27539

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی شیمی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران 453
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه تهران 723
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 902
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1331
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 2055
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه شيراز 3450
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه فردوسي - مشهد 3993
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 5525
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعت نفت 8220
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 6420
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 7755
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 6575
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه يزد 7370
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 9033
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 10169
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 7698
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه كاشان 5404
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه قم 8662
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 8719
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه كاشان 8570
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 9531
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه زنجان 10678
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 10563
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 19394
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 10162
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 15468
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه سمنان 13016
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي همدان 11964
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 12969
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 15357
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه اردکان 14137
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 19004
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 14632
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 18737
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 20738
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي سيرجان 24007
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه زنجان 19270
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي كرمانشاه 20196
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي همدان 20589
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 24080
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه مراغه 23799
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه سمنان 30360
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 25295
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه بجنورد 28611
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي بيرجند 31808
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه دو دانشگاه صنعتي سيرجان 32688

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 186
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه تهران 238
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 363
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 434
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه اصفهان 1138
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه تبريز 1626
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه صنعت نفت 2158
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2728
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه يزد 3515
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3467
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2491
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 7570
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 9455
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 8846
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 9019
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه مرکز آموزش عالي لامرد 12617
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه صنعتي شاهرود 6584
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه رازي کرمانشاه 5175
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4788
رتبه قبولی مهندسی شیمی منطقه سه دانشگاه مراغه 13095

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی شیمی 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی شیمی سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي شريف - تهران 305
رتبه قبولی مهندسی شیمی سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اصفهان 1896

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

نظر خود را بنویسید