رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97

رتبه های قبولی مهندسی صنایع برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی صنایع سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی صنایع داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی صنایع کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، صنایع، صنایع و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی صنایع کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی صنایع چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته صنایع، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی صنایع اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی صنایع در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی صنایع کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97 در سهمیه 5 درصدی 

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 410
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 969
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1664
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 3405
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3008
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه تبريز 3429
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 4323
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه يزد 7474
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه كاشان 6470
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشکده فني ومهندسي گرمسار 7501
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه سمنان 7279
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه صنعتي قم 7086
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه كاشان 9367
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 9834
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 11081
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 14411
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه ميبد 15898
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 16301
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشکده فني ومهندسي گرمسار 13239
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 19999
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک مركز اموزش عالي محلات 27226
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 25367
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 31507
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد 30827

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی صنایع و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران 186
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه تهران 341
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 443
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 719
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 853
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1440
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 1990
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه تبريز 2551
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3585
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 3537
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه زنجان 5322
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 4721
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4769
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه يزد 4664
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه كاشان 3511
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 5899
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 10448
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه سمنان 5694
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه اراک 7303
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 9073
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه كاشان 5185
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 7766
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 7823
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه اروميه 9320
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه اردکان 9915
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 10906
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه بجنورد 17159
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 12146
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه دامغان 11085
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 9745
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه ميبد 12626
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه تفرش 11411
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي اروميه 14903
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي قوچان 23809
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشکده فني ومهندسي گرمسار 19640
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 14425
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 18511
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 15393
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 20447
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه سمنان 17992
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 19218
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو مركز اموزش عالي محلات 14755
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 23231
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 25598

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 106
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 253
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه صنعتي اصفهان 916
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه زنجان 1832
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1601
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 8356
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 9856
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه بجنورد 9056
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 10703
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه مرکز آموزش عالي لار 14405
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه صنعتي قوچان 9293
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه مجتمع آموزش عالي بم 16408
رتبه قبولی مهندسی صنایع منطقه سه دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 23328

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی صنایع 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی صنایع سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اصفهان 1585

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

نظر خود را بنویسید