رتبه های قبولی مهندسی عمران 97

رتبه های قبولی مهندسی عمران برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی عمران سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی عمران داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی عمران 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی عمران کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، عمران، صنایع و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی عمران کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی عمران چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته عمران، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی عمران اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی عمران در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی عمران 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی عمران کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی عمران 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی عمران 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی عمران 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی عمران 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی عمران 97 در سهمیه 5 درصدی 

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی عمران 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 703
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه تهران 860
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1077
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1506
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2210
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 3817
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 2800
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه شيراز 4054
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه شاهد - تهران 3451
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه تبريز 7469
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه اصفهان 4725
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه كاشان 5943
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 4962
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه صنعتي قم 6671
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه قم 8255
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه يزد 8924
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه سمنان 10793
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه صنعتي شاهرود 7098
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه شهيد چمران اهواز 14128
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 10109
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه شهرکرد 10459
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه تبريز 10530
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه اراک 11715
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه خليج فارس - بوشهر 17528
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه ياسوج 18396
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 18546
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشکده فني ومهندسي گرمسار 15843
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه لرستان - خرم آباد 21150
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 10113
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 22152
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه بناب 23842
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک مركز اموزش عالي محلات 22555
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه صنعتي بيرجند 29416
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه مراغه 26514
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 25644
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 23258

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی عمران و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی عمران 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه  
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران 319
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه تهران 750
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 625
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1150
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1244
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1363
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 2187
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4959
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2663
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 2978
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4247
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 4267
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه تبريز 4295
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه اصفهان 2510
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه كاشان 4407
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5177
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 5751
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي قم 4601
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه قم 6123
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه يزد 5981
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه زنجان 7675
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 6508
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه كاشان 6539
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 8943
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه سمنان 5477
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 9957
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 9148
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 7875
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 8134
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه شهرکرد 8369
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 10323
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي اراك 9925
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 10607
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه اراک 8916
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه اردکان 10311
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 8921
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 11288
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 7448
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه تفرش 13375
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه زنجان 16105
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 11476
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه بيرجند 16701
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 15567
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 13456
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 14447
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 19067
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 17870
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 17175
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشکده فني ومهندسي گرمسار 16440
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 14839
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 17563
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 20549
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي كرمانشاه 18251
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 22294
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه سمنان 24555
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي سيرجان 23433
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 16800
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه تربت حيدريه 20400
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 24355
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه صنعتي قوچان 18025
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو مركز اموزش عالي محلات 25454
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 22294
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه ملاير 22725
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه مراغه 23709
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 33845
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 25542
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 29990
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو مجتمع آموزش عالي گناباد 27243
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 30249
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه دو مجتمع آموزش عالي بم 31896

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی عمران 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه نام دانشگاه چارک پائین رتبه منطقه 3
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 136
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 664
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه صنعتي اصفهان 856
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1897
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 1865
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه تبريز 1040
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه بجنورد 4775
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 5733
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 4065
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه بيرجند 7757
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4590
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 7377
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه سمنان 9882
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه تربت حيدريه 10070
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 11274
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه بناب 10904
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس) 21608
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه مراغه 12511
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 30663
رتبه قبولی مهندسی عمران منطقه سه دانشگاه جيرفت 27244

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی عمران 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی عمران سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي شريف - تهران 168
رتبه قبولی مهندسی عمران سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اصفهان 1635
رتبه قبولی مهندسی عمران سهمیه 5 درصد دانشگاه تبريز 3290
رتبه قبولی مهندسی عمران سهمیه 5 درصد دانشگاه اصفهان 2132
رتبه قبولی مهندسی عمران سهمیه 5 درصد دانشگاه قم 4126
رتبه قبولی مهندسی عمران سهمیه 5 درصد دانشگاه يزد 5084
رتبه قبولی مهندسی عمران سهمیه 5 درصد دانشگاه سمنان 6407
رتبه قبولی مهندسی عمران سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اراك 6624

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

نظر خود را بنویسید