رتبه های قبولی مهندسی معدن 97

رتبه های قبولی مهندسی معدن برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی معدن سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی معدن داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی معدن 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معدن کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، نقشه برداری، معدن و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی معدن کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی معدن چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی معدن اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی معدن در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معدن97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی معدن کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی معدن 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی معدن 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معدن 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی معدن 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی معدن 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معدن 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4362
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 9035
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه یک دانشگاه كاشان 14925
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه یک دانشگاه يزد 23100
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 18182
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه یک دانشگاه كاشان 19281
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 21127
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه یک دانشگاه صنعتي شاهرود 30879

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی معدن و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معدن 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3936
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 8889
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو دانشگاه كاشان 12026
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 31085
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو دانشگاه يزد 17449
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 19418
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو دانشگاه زنجان 22942
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 33939
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 31999
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه دو مجتمع اموزش عالي زرند 48429

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معدن 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه سه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1443
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه سه دانشگاه صنعتي اصفهان 4218
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه سه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 15946
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 8561
رتبه قبولی مهندسی معدن منطقه سه دانشگاه صنعتي بيرجند 26293

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معدن 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معدن سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اصفهان 5404

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

نظر خود را بنویسید