رتبه های قبولی مهندسی معماری 97

رتبه های قبولی مهندسی معماری برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی معماری سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی معماری داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی معماری 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معماری کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، معماری، معماری و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی معماری کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی معماری چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته معماری، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی معماری اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی معماری در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معماری 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی معماری کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه 5 درصدی 

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1388
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه هنر اصفهان 4183
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 3557
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شيراز 3953
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه يزد 6144
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه كاشان 5723
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه قم 7943
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 5833
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشکده فني ومهندسي گرمسار 11538
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه هنر اسلامي تبريز 10423
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 13005
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه اروميه 15874
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشکده فني ومهندسي گرمسار 17902
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه ايلام 22648
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه بجنورد 20299
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 26036
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد 21912
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه بناب 22579
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 27674

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی معماری و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران 495
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 702
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر تهران 1075
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر اصفهان 1929
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2551
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 4689
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تبريز 3543
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه يزد 4232
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3858
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه كاشان 3898
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 4674
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5963
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5299
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه سمنان 6739
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه قم 5780
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 6107
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 6826
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 8846
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 7235
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه زنجان 8670
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشکده فني ومهندسي گرمسار 8015
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 11728
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 14659
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 12110
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه سمنان 12221
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه خليج فارس - بوشهر 11770
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 14381
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 14095
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 13780
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه اروميه 12344
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 19629
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 31932
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 27304
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 40598

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه گيلان - رشت 1040
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3747
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3912
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4974
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5333
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه بجنورد 9369

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری سهمیه 5 درصد دانشگاه يزد 2336
رتبه قبولی مهندسی معماری سهمیه 5 درصد دانشگاه شهيد چمران اهواز 4327

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

نظر خود را بنویسید