رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 97

رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی مواد و متالورژی داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، شیمی، مواد و متالورژی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی مواد و متالورژی چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته شیمی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی مواد و متالورژی در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی97 در سهمیه 5 درصدی 

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1471
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1862
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2780
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 5295
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه شيراز 6425
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه سمنان 18916
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه يزد 15316
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه تبريز 12238
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه شهرکرد 13818
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه كاشان 13985
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 16199
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 17657
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 23330
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه مراغه 29766
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه بناب 32515
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه یک دانشگاه سمنان 28766

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی مواد و متالورژی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1041
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه تهران 1615
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1720
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1964
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2095
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 4510
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4447
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه فردوسي - مشهد 5712
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه كاشان 6826
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 7990
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه تبريز 6650
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 12640
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه زنجان 14400
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه سمنان 11862
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه يزد 11537
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 12730
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه شهرکرد 12436
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 19731
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه اراک 15082
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه ميبد 18081
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 18794
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 20218
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه صنعتي همدان 17924
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه صنعتي همدان 19450
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 19280
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه ملاير 24080
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه صنعتي بيرجند 34273
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه سمنان 41147
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه دو دانشگاه ملاير 32012

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 605
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه تهران 682
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 922
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1611
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه شيراز 3758
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه كاشان 4690
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5475
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4414
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه زنجان 4490
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه سمنان 7281
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه شهرکرد 4871
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 8629
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 10220
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه مراغه 16740
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه دانشگاه صنعتي بيرجند 19481
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی منطقه سه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 27636

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اصفهان 2612

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

نظر خود را بنویسید