رتبه های قبولی مهندسی نفت 97

رتبه های قبولی مهندسی نفت برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی نفت سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی نفت داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی نفت 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی نفت کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، نفت، نفت و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی نفت کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی نفت چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته نفت، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی نفت اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی نفت در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی نفت 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی نفت کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی نفت 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی نفت 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی نفت 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی نفت 97 در سهمیه منطقه سه

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی نفت 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه یک دانشگاه شيراز 6005
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 4475
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه یک دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 8608
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه یک دانشگاه خليج فارس - بوشهر 10989
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه یک دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 14449
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه یک دانشکده فني ومهندسي گرمسار 23984

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی نفت و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی نفت 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران 775
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه تهران 984
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1153
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه صنعت نفت 3834
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 2765
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه شيراز 3262
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 6963
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 5342
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 6159
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشگاه خليج فارس - بوشهر 9543
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشکده فني ومهندسي گرمسار 12127
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه دو دانشکده فني ومهندسي گرمسار 30499

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی نفت 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه سه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 208
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه سه دانشگاه تهران 345
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه سه دانشگاه صنعت نفت 984
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه سه دانشگاه شيراز 743
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه سه دانشگاه رازي کرمانشاه 3322
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه سه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1980
رتبه قبولی مهندسی نفت منطقه سه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 10794

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

نظر خود را بنویسید