رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی پلیمر سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی پلیمر داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی پلیمر کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، پلیمر، پلیمر و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی پلیمر کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی پلیمر چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته پلیمر، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی پلیمر اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی پلیمر در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی پلیمر کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97 در سهمیه منطقه سه

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1813
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 4210
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 5184
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه یک دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 8159
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه یک دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 26636

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی پلیمر و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه دو دانشگاه تهران 1060
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1285
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 3479
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه دو دانشگاه صنعتي قم 7246
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه دو دانشگاه اروميه 15994
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه دو دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 18535

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه سه دانشگاه تهران 445
رتبه قبولی مهندسی پلیمر منطقه سه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 546

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

نظر خود را بنویسید