رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر داشته باشید.

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، کامپیوتر، کامپیوتر و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ریاضی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی کامپیوتر چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته کامپیوتر، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی کامپیوتر در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ریاضی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه 5 درصدی 

 

 نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران 34
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تهران 158
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 253
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 580
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 875
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 961
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتي اصفهان 1359
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شيراز 2583
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 2024
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1935
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه اصفهان 3057
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبريز 3193
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3998
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه فردوسي - مشهد 3071
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتي شيراز 3610
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه كاشان 4618
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه يزد 6285
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتي قم 5443
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبريز 4884
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 9933
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه سمنان 7663
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهيد چمران اهواز 7931
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه كاشان 7041
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتي همدان 8385
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهرکرد 8030
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 8041
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 9698
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 10682
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه خليج فارس - بوشهر 12408
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 12080
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 9192
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 11342
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه اردکان 12365
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه دامغان 14818
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه سمنان 10953
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 19410
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 17243
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه بناب 20486
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه ياسوج 20017
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 20734
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 21233
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 23973
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 19671
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 24120
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شيراز 23134

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته 3گام

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران 19
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تهران 58
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 142
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 298
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 439
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 484
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي اصفهان 808
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1384
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شيراز 1196
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه فردوسي - مشهد 1147
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1354
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1732
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه اصفهان 1761
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تبريز 1473
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2142
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2648
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه گيلان - رشت 3139
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2274
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه فردوسي - مشهد 2708
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي شيراز 1970
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3906
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه زنجان 4823
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه كاشان 2576
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 4838
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه قم 4523
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه يزد 3469
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 3867
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي قم 2600
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 5614
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 7310
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه سمنان 5510
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه اراک 5456
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهيد چمران اهواز 7345
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 5077
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه كاشان 3731
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 7933
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي همدان 5682
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه اروميه 7523
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 7716
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه رازي کرمانشاه 9876
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهرکرد 6983
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بيرجند 12273
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 7706
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه كردستان - سنندج 11106
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 8703
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بجنورد 17192
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 9566
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 8742
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي همدان 10940
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 9907
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 10885
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي اروميه 12263
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 17434
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 11712
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه ميبد 10666
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 12712
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه دامغان 10830
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه ملاير 14174
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه سمنان 18894
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي شاهرود 23906
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 21148
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي كرمانشاه 13212
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 14863
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تربت حيدريه 22623
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 16174
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 21313
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 15336
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 17142
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 16811
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي قوچان 25815
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 21500
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بناب 17838
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مركز اموزش عالي محلات 20196
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي سيرجان 22413
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتي بيرجند 23063
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 23220
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 18609
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بيرجند 23891
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مجتمع آموزش عالي گناباد 36180
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 31007
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مرکزآموزش عالي کاشمر 33090

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 87
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 68
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتي اصفهان 235
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه شيراز 813
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه زنجان 1473
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه مازندران - بابلسر 2972
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2797
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه سمنان 1453
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه اروميه 1801
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه رازي کرمانشاه 3580
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه بيرجند 5985
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه كردستان - سنندج 3470
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه بجنورد 8107
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 5798
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه ملاير 6098
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 8909
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 17986
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 14737
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتي قوچان 5723
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه ياسوج 7644
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه مجتمع آموزش عالي بم 17441
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه مجتمع آموزش عالي گناباد 15351

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي اصفهان 498
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه شيراز 725
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه فردوسي - مشهد 583
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه اصفهان 1144
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1456
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه گيلان - رشت 1855
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه كاشان 2766
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه يزد 3360
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه تبريز 2539
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4272
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه سمنان 4995
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه اراک 4469
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه شهيد چمران اهواز 3612
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه شهرکرد 3801

 

نرم افزار انتخاب رشته ریاضی

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

نظر خود را بنویسید